Tình cảm và sự quan tâm của cố Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đối với Trường Đại học Vinh

 

Để đáp lại sự quan tâm, kỳ vọng của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, tập thể cán bộ, viên chức Trường Đại học Vinh đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy gắn liền với thực tế đòi hỏi của xã hội, thực hiện tốt sứ mạng là cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học cơ bản, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước, luôn hướng tới sự thành đạt của người học; phấn đấu trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia, thành viên của Mạng lưới các trường đại học ASEAN, góp phần quan trọng đưa tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Sau đây là một số hình ảnh, cảm nghĩ về cố Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải

 

 

internet