Kế hoạch tuyên dương "Nữ sinh tiêu biểu" năm 2018

Kế hoạch tuyên dương "Nữ sinh tiêu biểu" năm 2018

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Tháng Thanh niên năm 2018, kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Đoàn Trường Đại học Vinh tổ chức Tuyên dương "Nữ sinh tiêu biểu" lần thứ 9, năm 2018.

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Tháng Thanh niên năm 2018, kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Đoàn Trường Đại học Vinh tổ chức Tuyên dương "Nữ sinh tiêu biểu" lần thứ 9, năm 2018.

 

 

File đính kèm : Bình chọn nữ sinh tiêu biểu

Văn phòng Đoàn trường